Werken bij de West-Vloamse brandweer

Est un twa vo gie?

De West-Vlaamse brandweer zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar door het vuur gaat. Je bent gegarandeerd meer brandweer dan je denkt! Twijfel niet en word vrijwillig brandweerman/-vrouw!

Brandweerman/ -vrouw word je in drie stappen.

>>>> DOOR DE HUIDIGE CORONA-OMSTANDIGHEDEN, zien we ons genoodzaakt om toch wat creatief te zijn met onze infomomenten. We hopen om elkaar heel snel fysiek te mogen ontmoeten.

Behaal je FGA.
Solliciteer bij je hulpverleningszone.
Start met je opleiding.

Word West-Vloamse pompier in 1,2,3.

Behaal je FGA.

Om aan de slag te gaan binnen de brandweer, moet je eerst je Federaal GeschiktheidsAttest halen bij de brandweerschool. Die test bestaat uit drie onderdelen en staat helemaal los van de hulpverleningszones.

Solliciteer bij een hulpverleningszone.

Proficiat! Je hebt je FGA behaald! Dan kan je nu solliciteren bij de hulpverleningszone in je buurt. Elke hulpverleningszone heeft hierbij zijn eigen methodiek. Lees het goed na voor jouw eigen zone.

Start met je opleiding.

Zo, dan ben je nu klaar om te starten aan je opleiding. Je bent nu een volwaardige stagiair-brandweerman/-vrouw. Ervaren brandweermannen en -vrouwen staan in voor de opleiding. Zij beschikken over heel wat terreinervaring waardoor de opleiding ook heel hands-on is.

Schrijf je in om je FGA te behalen.

In de West-Vlaamse brandweerschool Wobra wordt gewerkt met twee inschrijvingsgolven. Intekenen hiervoor kan enkel via de federale website www.ikwordbrandweer.be.

De data van die inschrijvingsmomenten in 2021 zijn op:

22 april // openstellen FGA-sessies
  • 26 mei, 29 mei of 2 juni: cognitieve en handvaardigheidsproeven
  • 18 juni of 19 juni: fysieke proeven
17 juni // openstellen FGA-sessies
  • 24 augustus, 26 augustus of 28 augustus: cognitieve en handvaardigheidsproeven
  • 10 september of 11 september: fysieke proeven

Beleef de brandweer

>>>> Door de corona-maatregelen kunnen helaas niet alle initiatieven worden uitgerold.

Infomomenten

Geïnteresseerd om aan de slag te gaan als brandweerman? Kom dan naar één van onderstaande infomomenten om exact te weten te komen hoe de vork nu echt in de steel zit. Wat serveren wij? Een theoretische uiteenzetting en een stagiair-brandweerman die zijn ervaringen deelt. Afsluiten doen we met een rondleiding in de kazerne.

Afhankelijk van je zone is inschrijven op voorhand nodig.

Beleef de brandweer

Alle uitleg, filmpjes en powerpoints ten spijt: brandweervrijwilliger zijn is vooral iets wat je moet voelen, wat je moet beleven. De adrenaline bij het afgaan van je beeper, het gewicht van de perslucht, de hoogte van de ladder en de bundels theorie die je moet doorzwoegen om vrijwilliger te worden: je moet ze zien en voelen om te snappen waarover het gaat. En dat verhaal willen we vertellen.

FGA-oefensessies

Hier werken we met de vier West-Vlaamse hulpverleningszones samen op provinciaal niveau. Elke kandidaat die zijn FGA-attest wil behalen, kan onafhankelijk van de zone waar hij/zij woont, deelnemen.

Tijdens de FGA-oefensessies worden enkele handvaardigheidsproeven nagebootst en kan de ladderwagen worden beklommen. Inschrijven is hiervoor wel nodig.

De brandweer on tour

Als Mozes niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mozes. Een gekende uitdrukking met veel waarheid. En dat willen we met de Brandweer-on-tour bereiken: de brandweer komt misschien wel in jouw buurt postvatten.

Met een brandweervoertuig en enkele manschappen trekken we naar jonge buurten om enthousiastelingen warm te maken voor de brandweer.

Hulpvaardigheid staat bij mij centraal. Naast mijn gewone dagtaak heb ik daarom ook nog een vurige bijverdienste. Ja, ik ben brandweerman!

Laurens Debyser.

Wij zijn bij de brandweer.
Eén provincie. Vier hulpverleningszones.

Binnen de provincie West-Vlaanderen zijn er vier hulpverleningszones. Ontdek in welke hulpverleningszone jij woont of werkt.

Hulpverleningszone 1

maatschappelijke zetel
Siemenslaan 8
8020 Oostkamp
050 68 17 20
communicatie@zone1.be
www.zone1.be

Brandweerzone Midwest

maatschappelijke zetel
Kwadestraat 159
8800 Roeselare
051 80 60 00
communicatie@zonemidwest.be
www.zonemidwest.be

Brandweer Westhoek

maatschappelijke zetel
Zeelaan 37
8670 Koksijde
058 60 39 00
info@brandweerwesthoek.be
www.brandweerwesthoek.be

Hulpverleningszone Fluvia

maatschappelijke zetel
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 70
info@hvzfluvia.be
www.hvzfluvia.be

Werkgevers en vrijwilligers

Een brandweerman/-vrouw op de werkvloer kan vaak alleen maar een meerwaarde betekenen. Brandweermannen zijn goed geschoolde werknemers die in een team voor elkaar door het vuur gaan.

En daarom bedanken we alle werkgevers die ook overdag de kennis van deze technische mensen ten dienste stellen aan de bevolking. Bedankt werkgevers!

Vlaams OpleidingsVerlof (VOV)

Tijdens je opleiding heb je voor bepaalde modules recht op educatief verlof, als je met je hoofdberoep tewerkgesteld bent in de privé-sector of als je werkt als een contractueel medewerker bij een autonoom overheidsbedrijf. Je educatief verlof moet je aanvragen ten laatste binnen 15 dagen na je inschrijving bij de brandweerschool.

Afwezigheid bij je hoofdwerkgever

Als je niet actief bent bij je hoofdwerkgever, vb. door ziekteverlof, dan kan je ook je opleiding niet verder zetten. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de brandweerschool in te lichten, evenals je hulpverleningszone. Bezorg dan ook zo spoedig mogelijk het geneeskundig attest.

Van brandweer naar hulpverleningszones.

We keren even terug naar 30 juli 2004. Die dag vond de gasexplosie in Gellingen, in de provincie Henegouwen, plaats. Nadat er een gaslek was geconstateerd, vond er een zware ontploffing plaats, gepaard met een geweldige steekvlam. Door de explosie en de grote brand die volgde, kwamen 24 mensen om het leven, waaronder ook een heel aantal brandweermannen. Na dit vreselijke incident bleek dat de organisatie van de hulpdiensten niet meer voldeed aan de noden van de huidige maatschappij. Een hervorming drong zich op.

De federale regering richtte een commissie op die de brandweerhervorming moest uitwerken, gebaseerd op drie basisprincipes: snelste adequate hulp, dezelfde basisbescherming voor iedereen en schaalvergroting.

Op basis van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, werden in 2015 34 hulpverleningszone en brandweer Brussel opgericht. Met deze brandweerhervorming smolten de lokale brandweerkorpsen samen tot één zone, waarbinnen over de grezen heen in een netwerk van brandweerposten op diverse vlakken wordt samengewerkt. Binnen West-Vlaanderen hebben we vier hulpverleningszones.

Elke hulpverleningszone staat onder het toezicht van de Minister van Binnenlandse Zaken en zijn diensten. Lokaal bestaat elke zone uit een zoneraad, die is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone. Een burgemeester is aangesteld als voorzitter.

Dit platform kwam tot stand door de samenwerking tussen de vier West-Vloamse hulpverleningszones en Brandweer West-Vlaanderen.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag