Stap 1

Behaal je FGA

De proeven om je Federaal Geschiktheidsattest te behalen, bestaan uit drie delen: competentietest, een operationele handvaardigheidstest en de fysieke proeven.

Je moet eerst slagen voor de competentietest voordat je met de handvaardigheidstest kan beginnen. Slaag je hiervoor, dan kan je deelnemen aan de fysieke proeven.

Het FGA is een federale regel, die wordt uitgevoerd door de brandweerscholen. De hulpverleningszones zelf hebben geen zicht op de inschrijvingen.

Online registreren

Om deel te nemen aan de proeven om je FGA te behalen, moet je je online inschrijven bij de brandweerschool. In elke provincie organiseert de provinciale brandweerschool deze proeven. De ene school doet dat op een al iets meer frequente basis van dan de andere.

In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool Wobra deze proeven. Hiervoor stellen zij twee keer per jaar de inschrijving open. Dat is meestal eind april en eind juni. Je bent echter vrij om te kiezen in welk opleidingscentrum je je inschrijft. Dit staat dus los van de zone waarvoor je nadien wilt solliciteren of de provincie waar je woont. Je bent wel verplicht om de drie onderdelen van het FGA in dezelfde brandweerschool af te leggen.

Let op

Bij online inschrijving wordt gevraagd om volgende documenten afzonderlijk op te laten op hun website:

  • kopie rijbewijs: voorkant
  • kopie rijbewijs: achterkant
  • kopie identiteitskaart: voorkant
  • kopie identiteitskaart: achterkant
  • uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud)

Deze vijf verschillende bestanden moeten aangeleverd worden in JPEG. Andere formaten worden niet aanvaard.

Deelname aan de proeven om je FGA te behalen is gratis.

Schrijf je in om je FGA te behalen.

In de West-Vlaamse brandweerschool Wobra wordt gewerkt met twee inschrijvingsgolven. Intekenen hiervoor kan enkel via de federale website http://www.ikwordbrandweer.be.

De data van die inschrijvingsmomenten in 2020 zijn:

23 april // openstellen FGA-sessies

  • 25 mei, 30 mei of 2 juni: cognitieve en handvaardigheidsproeven
  • 19 juni en 20 juni: fysieke proeven

25 juni // openstellen FGA-sessies

  • 27 augustus en 29 augustus: cognitieve en handvaardigheidsproeven
  • 11 september en 12 september: fysieke proeven

Geldigheid FGA

Het FGA is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Die zijn geldig voor twee jaar en dat vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waar je aan deelnam. Je kan je ten vroegste zes maanden voor het verlopen van de termijn van twee jaar inschrijven om opnieuw deel te nemen.

Geslaagd of niet?

Als je geslaagd bent voor je FGA, dan stuurt de brandweerschool in de maand die volgt je attest op. Met dit document in de hand kan je solliciteren bij de hulpverleningszone in je buurt.

Niet geslaagd bij je eerste deelname aan de cognitieve proeven? Dan kan je je opnieuw inschrijven, maar wel ten vroegste zes maanden nadat je de testen hebt afgelegd.

Ontdek de drie onderdelen van het Federaal GeschiktheidsAttest:

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag